Địa chỉ : 63 Võ Thị Sáu , Phường 6 , Quận 3, Tp. HCM ///// hotline : 0902541398

Điều khoản sử dụng website

Trang web này được cung cấp và quản lý bởi Công ty TNHH Thương Mại Kết Nối Á Âu ( Sau đây gọi tắt là Công ty Á Âu ), bằng việc truy cập vào trang website www.laliz.vn của chúng tôi, Quý khách hàng đồng ý với những điều khoản, điều kiện dưới đây. Vui lòng thoát ra nếu bất kỳ điều khoản nào dưới đây không phù hợp hoặc không được sự chấp thuận của Quý khách hàng.

  1. Cam kết

Chúng tôi cam kết những thông tin được cung cấp trên trang web này đều minh bạch và trung thực.

  1. Chính sách bảo mật

Tất cả và bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cung cấp cho LaLiz.vn theo nguyên tắc của LaLiz đều được bảo mật và Laliz không có quyền cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  1. Khiếu nại

Laliz không chịu trách nhiệm nếu thông tin trên trang web này là không đầy đủ hoặc mô tả không chi tiết . Khách hàng đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bản thân khách hàng để theo dõi bất kỳ những thay đổi dữ liệu và các thông tin cập nhật trên trang web này.

  1. Cung cấp thông tin / dữ liệu tới LaLiz

Bất kỳ thông tin phi cá nhân hoặc tài liệu gửi đến trang web này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, ý kiến, quan điểm hay tương tự như vậy, đang và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ điều gì được gửi tới hay được đăng trên www.laliz.vn trở thành tài sản của Công ty Á Âu và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn ,trong việc tiết lộ, xuất bản, phát thanh, và gửi bài. Mọi thông tin chi tiết , xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại cham@lalizs.com.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ

Thương hiệu Lalizs / Laliz . Tất cả quyền được bảo lưu.

Tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các văn bản, hình ảnh, và các tài liệu khác trên trang web này là tài sản của Công ty Á Âu  hoặc được bao gồm với sự cho phép của chủ sở hữu tương ứng.

Khách hàng có thể tự do truy cập trang web, nhưng chỉ được phép truy cập, tải về, hoặc sử dụng thông tin từ trang web này, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, vv, (sau đây gọi là "thông tin") không phục vụ cho mục đích thương mại của riêng Khách hàng . Viêc sao chép và/ hay sử dụng thông tin nêu trên nên được thực hiện với điều kiện : tất cả các bản quyền và quyền sở hữu khác được giữ nguyên vẹn, và được chú thích nguồn dữ liệu tương ứng trên các bản sao . Không được sao chép bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại, cũng như không được sửa đổi hoặc kết hợp vào bất kỳ công việc nào khác của Quý khách hàng.

Các nhãn hiệu, biểu tượng, ký tự, và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung sau đây gọi là "thương hiệu") (ví dụ, LaLizs, Laliz , và logo LaLiz , cũng như các nhãn sản phẩm của LaLizs/ Laliz) được bảo vệ nhãn hiệu bởi AAU Connection Trading Co.,Ltd . Việc khách hàng sử dụng / sử dụng sai trong thương hiệu/ nhãn hiệu được hiển thị trên trang web này hoặc của bất kỳ nội dung khác trên trang web này đều bị nghiêm cấm.

  1. Các liên kết tới các trang web khác

Việc dẫn liên kết đến các trang web khác nhằm cung cấp cho khách hàng sự thuận lợi và phù hợp với nhu cầu của khách hàng ghé thăm trang web của LaLiz. Tất cả các liên kết từ LaLiz có thể dẫn khách hàng ra khỏi trang web www.LaLizs.com theo đó LaLiz không có trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào mà trang web khác cung cấp. Cũng không có trách nhiệm đối với vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của quý khách ngoài trang web của chúng tôi.

  1. Đảm bảo và Khiếu nại

Bảo đảm bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ dữ liệu nào trên trang web này đều là hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy,  và không vi phạm các bên thứ ba.

LaLiz có quyền hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của khách hàng vào trang web này, hoặc bất kỳ tính năng của trang web này hoặc một phần của nó vào bất cứ lúc nào mà không báo trước.

  1. Trách nhiệm

LaLiz và bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, hoặc giao hàng của trang web này trên danh nghĩa của công ty, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, hoặc trừng phạt; chi phí; thiệt hại có thể xảy ra như là kết quả của: sử dụng và / hoặc không có khả năng sử dụng trang web LaLiz của khách hàng .

Laliz , và bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc sáng tạo, sản xuất, giao hàng hoặc các trang web này, sẽ không có trách nhiệm: duy trì nội dung và các dịch vụ được cung cấp trên trang web này hoặc thông báo về bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật của trang web này. Bất kỳ tài liệu trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Hơn nữa, Laliz không có trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất gây ra bởi virus có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính của khách hàng hoặc các tài sản khác như là kết quả của việc sử dụng, truy cập đến, hoặc tải về bất kỳ tài liệu từ trang web này. Tải tài liệu từ trang web này được thực hiện bởi quyền quyết định và trách nhiệm liên quan đến rủi ro thuộc về khách hàng.

9. Hành động bị cấm

Laliz đơn phương được quyền kiểm duyệt tất cả các nội dung mà khách hàng đăng tải hoặc chia sẻ trên trang web của Laliz. Tuy nhiên, Laliz không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất , thiệt hại nào phát sinh từ nội dung của bất kỳ bộ phận nào trên trang web và cũng không cho bất kỳ nội dung nào từ phía khách hàng mang tính chất tục tĩu, phỉ báng, khiêu dâm, tiết lộ riêng tư, xuyên tạc, nguy hiểm , giả dối hoặc chứa bất kỳ thông tin khuyến khích các hành vi hình thành hành vi phạm tội.

Laliz cũng có quyền nghiêm cấm khách hàng truy cập trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể tạo thành một hành vi vi phạm quyền riêng tư (bao gồm gửi thông tin cá nhân của cá nhân khác mà không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của cá nhân khác; sử dụng trang web này để nói xấu hoặc bôi nhọ Laliz ,  nhân viên của Laliz và tải lên những file chứa virus mà có thể gây ra thiệt hại cho tài sản của Laliz.

Khách hàng  và chúng tôi đồng ý rằng bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến, việc sử dụng các trang web này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam .

10. Hậu quả

Nếu chúng tôi nhận ra bất kỳ khách hàng nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào đã quy định như trên , Laliz có quyền chặn sự truy cập của quý khách hàng đó. Mọi thiệt hại nghiêm trọng do hàng động cố ý của khách hàng sẽ phải bồi thường theo quy định của Pháp luật Việt Nam

11. Cookies

Laliz sử dụng hệ thống công nghệ theo dõi truy cập (cookies), giúp cho trang web dễ sử dụng , hiệu quả và an toàn. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và sử dụng cho trình duyệt của khách hàng. Hầu hết các ứng dụng cookie sẽ bị xóa tự động vào lượt truy cập cuối cùng của khách hàng. Cookies sẽ không làm hại máy tính của khách hàng và không chứa bất kỳ loại virus gây hại nào. Tuy nhiên, nếu khách hàng không muốn sử dụng các tập tin cookie, điều này sẽ không ngăn cản bạn truy cập vào trang web của công ty trong bất kỳ trường hợp nào.

12. Sửa đổi

Laliz có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bằng cách cập nhật nội dung trang này bất cứ lúc nào. Theo đó khách hàng bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy và do đó Laliz khuyến cáo khách hàng nên định kỳ xem lại trang này.

                                                                                                                         LalizJewelry